Synonimy.pl

Synonimy do słowa najeść się
1. podjeść sobie, uraczyć się, ugościć się, nasycić się, posilić się, objeść się, odjeść się, opchać się, napchać się, ponapychać się, naładować się, napakować się, nawpychać się, napaść się, podeżreć, posp.poszamać, posp.nażreć się, posp.obeżreć się, posp.przeżreć się, posp.nawtranżalać się, posp.nawtrajać się, posp.nawtykać się, posp.naćpać się, posp.nawpieprzać się, zjeść do syta, zjeść za dwóch, naładować/napchać/opchać brzuch, dogodzić brzuchowi
2. przen.np. strachunałykać się, doświadczyć, odczuć, przejść, przeżyć, doznać, zaznać