Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa najeść się
1. podjeść sobie , uraczyć się , ugościć się , nasycić się , posilić się , objeść się , odjeść się , opchać się , napchać się , ponapychać się , naładować się , napakować się , nawpychać się , napaść się , podeżreć , posp. poszamać , posp. nażreć się , posp. obeżreć się , posp. przeżreć się , posp. nawtranżalać się , posp. nawtrajać się , posp. nawtykać się , posp. naćpać się , posp. nawpieprzać się , zjeść do syta , zjeść za dwóch , naładować/napchać/opchać brzuch , dogodzić brzuchowi
2. przen.np. strachu nałykać się , doświadczyć , odczuć , przejść , przeżyć , doznać , zaznać