Synonimy.pl

Synonimy do słowa naćpać się
1. odurzyć się, zamroczyć się, wziąć
2. najeść się, odjeść się, objeść się, nasycić się, napaść się, opchać się, napchać się, ponapychać się, podjeść sobie, posilić się, naładować się, napakować się, nawpychać się, podeżreć, posp.poszamać, posp.nawtranżalać się, posp.nażreć się, posp.obeżreć się, posp.przeżreć się, posp.nawtrajać się, posp.nawtykać się, posp.nawpieprzać się, zjeść do syta, zjeść za dwóch, naładować/napchać/opchać brzuch, dogodzić brzuchowi