Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa naćpać się
1. odurzyć się , zamroczyć się , wziąć
2. najeść się , odjeść się , objeść się , nasycić się , napaść się , opchać się , napchać się , ponapychać się , podjeść sobie , posilić się , naładować się , napakować się , nawpychać się , podeżreć , posp. poszamać , posp. nawtranżalać się , posp. nażreć się , posp. obeżreć się , posp. przeżreć się , posp. nawtrajać się , posp. nawtykać się , posp. nawpieprzać się , zjeść do syta , zjeść za dwóch , naładować/napchać/opchać brzuch , dogodzić brzuchowi