Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa napakować się
1. wejść tłumnie natłoczyć się , napchać się , wwalić się
2. najeść się , objeść się , odjeść się , naładować się , nawpychać się , nasycić się , posilić się , opchać się , napchać się , napaść się , podeżreć , posp. poszamać , posp. nażreć się , posp. obeżreć się , posp. przeżreć się , posp. nawtranżalać się , posp. nawtrajać się , posp. naćpać się , posp. nawtykać się , podjeść sobie , zjeść do syta , zjeść za dwóch , naładować/napchać/ opchać brzuch , dogodzić brzuchowi