Synonimy.pl

Synonimy do słowa napakować się
1. wejść tłumnienatłoczyć się, napchać się, wwalić się
2. najeść się, objeść się, odjeść się, naładować się, nawpychać się, nasycić się, posilić się, opchać się, napchać się, napaść się, podeżreć, posp.poszamać, posp.nażreć się, posp.obeżreć się, posp.przeżreć się, posp.nawtranżalać się, posp.nawtrajać się, posp.naćpać się, posp.nawtykać się, podjeść sobie, zjeść do syta, zjeść za dwóch, naładować/napchać/ opchać brzuch, dogodzić brzuchowi