Synonimy.pl

Synonimy do słowa odjeść się
1. pot.najeść się, objeść się, nasycić się, opchać się, napchać się, ponapychać się, napaść się, naładować się, napakować się, nawpychać się, podeżreć, podjeść sobie, posp.poszamać, posp.nażreć się, posp.obeżreć się, posp.przeżreć się, posp.naćpać się, posp.nawtrajać się, posp.nawtykać się, posp.nawtranżalać się, zjeść do syta, zjeść za dwóch, naładować/napchać/opchać brzuch, dogodzić brzuchowi