Synonimy.pl

Synonimy do słowa nawtranżalać się
1. pospnawtrajać się, nawtykać się, opchać się, napchać się, ponapychać się, nażreć się, obeżreć się, naładować się, napakować się, nawpychać się, najeść się, objeść się, odjeść się, podjeść sobie, nasycić się, posilić się, napaść się, pospnaćpać się, podeżreć, poszamać, pospnawpieprzać się, zjeść do syta, najeść się do syta, naładować/napchać/opchać brzuch