Synonimy.pl

Synonimy do słowa nawtykać się
1. posp.nawtrajać się, opchać się, napchać się, naładować się, napakować się, nawpychać się, ponapychać się, najeść się, objeść się, odjeść się, podjeść sobie, nasycić się, posilić się, napaść się, posp.nawtranżalać się, posp.nażreć się, posp.obeżreć się, posp.przeżreć się, posp.naćpać się, podeżreć, posp.poszamać, posp.nawpieprzać się, zjeść do syta, zjeść za dwóch, naładować/napchać/opchać brzuch, dogodzić brzuchowi