Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa napchać się
1. wejść tłumnie napakować się , natłoczyć się , wtłoczyć się , wcisnąć się , powciskać się , powpychać się , wepchnąć się , wepchać się , władować się , wwalić się , powłazić , nawłazić
2. zjeść do syta najeść się , objeść się , odjeść się , opchać się , naładować się , nawpychać się , ponapychać się , nasycić się , posilić się , uraczyć się , ugościć się , napaść się , podeżreć , posp. poszamać , posp. nażreć się , posp. obeżreć się , posp. przeżreć się , posp. nawtranżalać się , posp. nawtrajać się , posp. nawtykać się , posp. nawpieprzać się , posp. naćpać się , podjeść sobie , naładować/napchać/opchać brzuch , dogodzić brzuchowi