Synonimy.pl

Synonimy do słowa napchać się
1. wejść tłumnienapakować się, natłoczyć się, wtłoczyć się, wcisnąć się, powciskać się, powpychać się, wepchnąć się, wepchać się, władować się, wwalić się, powłazić, nawłazić
2. zjeść do sytanajeść się, objeść się, odjeść się, opchać się, naładować się, nawpychać się, ponapychać się, nasycić się, posilić się, uraczyć się, ugościć się, napaść się, podeżreć, posp.poszamać, posp.nażreć się, posp.obeżreć się, posp.przeżreć się, posp.nawtranżalać się, posp.nawtrajać się, posp.nawtykać się, posp.nawpieprzać się, posp.naćpać się, podjeść sobie, naładować/napchać/opchać brzuch, dogodzić brzuchowi