Synonimy.pl

Synonimy do słowa napaść się
1. pot.najeść się, objeść się, odjeść się, podjeść sobie, nasycić się, posilić się, opchać się, napchać się, ponapychać się, naładować się, napakować się, nawpychać się, podeżreć, posp.poszamać, posp.nażreć się, posp.obeżreć się, posp.przeżreć się, posp.nawtranżalać się, posp.nawtrajać się, posp.naćpać się, posp.nawtykać się, posp.nawpieprzać się, zjeść do syta, zjeść za dwóch, naładować/napchać/opchać brzuch, dogodzić brzuchowi