Synonimy.pl

Synonimy do słowa przeinaczać się
1. pot.przekształcać się, przeobrażać się, przemieniać się, zmieniać się, przeistaczać się, przeradzać się, przepoczwarzać się, obracać się w coś, ewoluować, przechodzić ewolucję, podlegać ewolucji, ulegać zmianie, przybierać inny kształt