Synonimy.pl

Synonimy do słowa przeobrażać się
1. przeistaczać się, przemieniać się, zmieniać się, odmieniać się, zamieniać się, przekształcać się, przeformowywać się, przeradzać się, przeinaczać się, przedzierzgać się, przepoczwarzać się, rozwijać się, stawać się, ewoluować, obracać się w coś, przechodzić ewolucję, podlegać ewolucji/zmianie, przybierać inny kształt