Synonimy.pl

Synonimy do słowa przemieniać się
1. odmieniać się, zmieniać się, zamieniać się, przekształcać się, przeistaczać się, przeobrażać się, przeradzać się, przepoczwarzać się, przedzierzgać się, ewoluować, obracać się/przechodzić w coś, przechodzić ewolucję