Synonimy.pl

Synonimy do słowa odmieniać się
1. zmieniać się, zamieniać się, przemieniać się, przeobrażać się, przekształcać się, przeistaczać się, przeorientowywać się, przeradzać się, przepoczwarzać się, obracać się w coś, ewoluować, przechodzić ewolucję, przybierać inny kształt, ulegać zmianie
2. jęz.deklinować się, koniugować się