Synonimy.pl

Synonimy do słowa zamieniać się
1. wymieniać się
2. ulegać przeobrażeniuprzemieniać się, odmieniać się, zmieniać się, przekształcać się, przeistaczać się, przeobrażać się, przeradzać się, przepoczwarzać się, przedzierzgać się, ewoluować, obracać się/przechodzić w coś