Synonimy.pl

Synonimy do słowa przeradzać się
1. przeobrażać się, przeistaczać się, przemieniać się, zmieniać się, odmieniać się, zamieniać się, przekształcać się, przeinaczać się, przepoczwarzać się, przedzierzgać się, rozwijać się, stawać się, ewoluować, obracać się w coś, przechodzić ewolucję, podlegać ewolucji/ zmianie, przybierać inny kształt