Synonimy.pl

Synonimy do słowa przeistaczać się
1. przeobrażać się, przemieniać się, zmieniać się, odmieniać się, zamieniać się, przekształcać się, przeradzać się, przeinaczać się, przedzierzgać się, przepoczwarzać się, przeformowywać się, rozwijać się, stawać się, ewoluować, obracać się w coś, przechodzić ewolucję, podlegać ewolucji, ulegać zmianie, przybierać inny kształt