Synonimy.pl

Synonimy do słowa przekształcać się
1. przeistaczać się, przeobrażać się, przemieniać się, zmieniać się, zamienić się, przeradzać się, przepoczwarzać się, przedzierzgać się, przeformowywać się, przeinaczać się, rozwijać się, stawać się, robić się, ewoluować, przechodzić ewolucję, podlegać ewolucji, ulegać zmianie, obracać się w coś, przybierać inny kształt