Synonimy.pl

Synonimy do słowa stawać się
1. przytrafiać się, trafiać się, przydarzać się, nadarzać się, zdarzać się, następować, wypadać
2. ulegać zmianiezmieniać się, odmieniać się, przemieniać się, przeradzać się, przeobrażać się, przeistaczać się, przekształcać się, przeinaczać się, przedzierzgać się, przepoczwarzać się, rozwijać się, ewoluować, obracać się w coś, przechodzić ewolucję, ulegać ewolucji, przybierać inny kształt