Synonimy.pl

Synonimy do słowa zmieniać się
1. odmieniać się, przemieniać się, przeobrażać się, przekształcać się, przeistaczać się, przeorientowywać się, przestawiać się, przeradzać się, przeformowywać się, przepoczwarzać się, obracać się w coś, przechodzić ewolucję, przybierać inny kształt, ulegać zmianie, zmieniać skórę
2. zastępować jeden drugiegowymieniać się, zastępować się, zluzowywać się