Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa pozanosić
1. zanieść , roznieść , poroznosić , dostarczyć , doręczyć , pozwracać , zwrócić , dać , przekazać
2. np. drogi śniegiem zasypać , obsypać , osypać , oprószyć , przyprószyć , zaprószyć , pokryć , przykryć , okryć , otulić;
3. pot.np. podłogi zabrudzić , ubrudzić , pobłocić , zabłocić , ubłocić , utytłać , wytytłać , wysmolić , zasmolić , zapaskudzić , upaprać , zapaprać , upaćkać , zapaćkać , ubabrać , zababrać , posp. wypaprać , posp. wyświnić , posp. uświnić , posp. oświnić , posp. zaświnić