Synonimy.pl

Synonimy do słowa pobłocić
1. zabłocić, ubłocić, ubrudzić, zabrudzić, utytłać, wytytłać, utaplać, zapaskudzić, pospzaświnić, upaprać, wypaprać, zapaprać, upaćkać, zapaćkać, ubabrać, zababrać, unurzać, pozanosić, uświnić, pospoświnić, uwalać, zawalać, powalać błotem