Synonimy.pl

Synonimy do słowa upaćkać
1. pot.zapaćkać, ubabrać, upaprać, zapaprać, zababrać, ubrudzić, pobrudzić, wybrudzić, zabrudzić, utaplać, powalać, zawalać, splamić, poplamić, zaplamić, wyplamić, utytłać, wytytłać, wysmolić, zasmolić, poszargać, uszargać, zaszargać, zszargać, zapaskudzić, umazać, wymazać, wysmarować, usmarować, zasmarować, ugnoić, zabłocić, pobłocić, unurzać, pozanosić, posp.wyświnić, posp.uświnić, posp.zaświnić, posp.oświnić, posp.wypaprać, posp.zafajdać, posp.ufajdać, zbrukać, uwalać