Synonimy.pl

Synonimy do słowa zaplamić
1. poplamić, wyplamić, splamić, pobrudzić, ubrudzić, zabrudzić, wybrudzić, przybrudzić, utytłać, wytytłać, wysmolić, zasmolić, zapaskudzić, pobłocić, zabłocić, upaprać, zapaprać, upaćkać, zapaćkać, ubabrać, zababrać, usmarować, zasmarować, wysmarować, pozanosić, powalać, zawalać, posp.wypaprać, posp.oświnić, posp.uświnić, posp.zaświnić, posp.wyświnić, posp.zafajdać, posp.ufajdać, uwalać, pokalać, skalać, zbrukać