Synonimy.pl

Synonimy do słowa pobrudzić
1. ubrudzić, zabrudzić, wybrudzić, zanieczyścić, powalać, splamić, poplamić, zaplamić, wyplamić, utytłać, wytytłać, wysmolić, zasmolić, poszargać, zaszargać, zszargać, utaplać, zapaskudzić, umazać, wymazać, wysmarować, ugnoić, zabłocić, pobłocić, zapaprać, upaprać, zababrać, ubabrać, upaćkać, unurzać, pozanosić, napaprać, pospwyświnić, pospuświnić, pospzaświnić, pospoświnić, pospwypaprać, pospzafajdać, pospufajdać, uwalać, zbrukać