Synonimy.pl

Synonimy do słowa ubabrać
1. potupaprać, zapaprać, zababrać, ubrudzić, pobrudzić, wybrudzić, zabrudzić, upaćkać, utaplać, powalać, zawalać, splamić, poplamić, zaplamić, wyplamić, utytłać, wytytłać, wysmolić, zasmolić, poszargać, uszargać, zaszargać, zszargać, zapaskudzić, umazać, wymazać, wysmarować, usmarować, zasmarować, ugnoić, zabłocić, pobłocić, unurzać, pozanosić, pospwyświnić, pospuświnić, pospzaświnić, pospoświnić, pospwypaprać, pospzafajdać, pospufajdać, zbrukać, uwalać