Synonimy.pl

Synonimy do słowa zababrać
1. potubabrać, upaprać, zapaprać, ubrudzić, pobrudzić, wybrudzić, zabrudzić, upaćkać, zapaćkać, utaplać, powalać, zawalać, splamić, poplamić, zaplamić, wyplamić, utytłać, wytytłać, wysmolić, zasmolić, poszargać, uszargać, zaszargać, zszargać, zapaskudzić, umazać, wymazać, wysmarować, usmarować, zasmarować, ugnoić, zabłocić, pobłocić, unurzać, pozanosić, napaprać, pospwyświnić, pospuświnić, pospzaświnić, pospoświnić, pospwypaprać, pospzafajdać, pospufajdać, uwalać, zbrukać