Synonimy.pl

Synonimy do słowa zapaćkać
1. pot.upaćkać, ubabrać, upaprać, zapaprać, zababrać, ubrudzić, pobrudzić, wybrudzić, zabrudzić, powalać, zawalać, poplamić, zaplamić, wyplamić, splamić, utytłać, wytytłać, zapaskudzić, umazać, wymazać, wysmarować, zasmarować, usmarować, ugnoić, zabłocić, pobłocić, unurzać, posp.wyświnić, posp.uświnić, posp.zaświnić, posp.oświnić, posp.wypaprać, posp.zafajdać, posp.ufajdać, zbrukać, uwalać