Synonimy.pl

Synonimy do słowa uwalać
1. powalać, zawalać, ubrudzić, pobrudzić, wybrudzić, zabrudzić, przybrudzić, utaplać, splamić, poplamić, utytłać, wytytłać, wysmolić, zasmolić, poszargać, uszargać, zaszargać, zszargać, zapaskudzić, umazać, wymazać, wysmarować, zapaprać, upaprać, upaćkać, zababrać, ubabrać, unurzać, pozanosić, napaprać, pospwyświnić, pospoświnić, pospuświnić, pospzaświnić, pospwypaprać, pospzafajdać, pospufajdać, zbrukać