Synonimy.pl

Synonimy do słowa utaplać
1. pot.upaćkać, zapaćkać, upaprać, zapaprać, zababrać, ubabrać, ubrudzić, pobrudzić, wybrudzić, zabrudzić, powalać, zawalać, utytłać, wytytłać, wysmolić, zasmolić, zapaskudzić, umazać, wymazać, wysmarować, ugnoić, zabłocić, pobłocić, unurzać, posp.wyświnić, posp.oświnić, posp.uświnić, posp.zaświnić, posp.wypaprać, posp.zafajdać, posp.ufajdać, zbrukać, uwalać