Synonimy.pl

Synonimy do słowa zawalać
1. powalać, poplamić, zaplamić, wyplamić, pobrudzić, ubrudzić, zabrudzić, wybrudzić, utytłać, wytytłać, wysmolić, zasmolić, zapaskudzić, poszargać, uszargać, zaszargać, zszargać, utaplać, ugnoić, pobłocić, zabłocić, upaprać, zapaprać, napaprać, ubabrać, zababrać, upaćkać, zapaćkać, usmarować, zasmarować, wysmarować, pospwyświnić, pospuświnić, pospzaświnić, pospoświnić, pospwypaprać, pospzafajdać, pospufajdać, uwalać, zbrukać, pokalać, skalać
2. np. przejścietarasować, blokować, zablokowywać, zagradzać, zarzucać, zasypywać, pokrywać, przygniatać, zaściełać
3. np. pracąobciążać, obarczać, objuczać, przeciążać, przeładowywać
4. powodować fiaskorozkładać, zarywać, kłaść, psuć, partaczyć, fuszerować, paprać, knocić, paskudzić, patałaszyć, posppartolić, pospchrzanić, posppieprzyć