Synonimy.pl

Synonimy do słowa zafajdać
1. ubrudzić, pobrudzić, wybrudzić, zabrudzić, ubabrać, zababrać, upaprać, zapaprać, upaćkać, zapaćkać, powalać, zawalać, splamić, poplamić, zaplamić, wyplamić, utytłać, wytytłać, wysmolić, zasmolić, utaplać, poszargać, uszargać, zaszargać, zszargać, zapaskudzić, umazać, wymazać, wysmarować, zasmarować, usmarować, ugnoić, zabłocić, pobłocić, unurzać, pozanosić, pospufajdać, pospwypaprać, napaprać, pospoświnić, pospuświnić, pospzaświnić, pospwyświnić, uwalać, zbrukać
2. przen np. reputacjęzaszkodzić, popsuć, zabagnić, nadszarpnąć, podkopać, zachwiać, poderwać