Synonimy.pl

Synonimy do słowa zabłocić
1. pobłocić, ubłocić, ubrudzić, zabrudzić, utytłać, wytytłać, utaplać, zapaskudzić, upaćkać, zapaćkać, ubabrać, zababrać, unurzać, pozanosić, upaprać, zapaprać, napaprać, zawalać, pospwypaprać, pospzaświnić, pospuświnić, uwalać, pospoświnić, powalać błotem