Synonimy.pl

Synonimy do słowa poplamić
1. zaplamić, wyplamić, pobrudzić, ubrudzić, zabrudzić, wybrudzić, przybrudzić, utytłać, wytytłać, wysmolić, zasmolić, zapaskudzić, poszargać, zaszargać, pobłocić, zabłocić, upaprać, zapaprać, napaprać, upaćkać, zapaćkać, ubabrać, zababrać, usmarować, zasmarować, pozanosić, powalać, zawalać, pospwyświnić, pospuświnić, pospoświnić, pospzaświnić, pospwypaprać, pospzafajdać, pospufajdać, uwalać, pokalać, skalać, zbrukać